ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


A comparative study of the oxidative stress indices of children with autism and healthy children

Çağatay Uğur, Hüseyin Tunca, Ebru Sekmen, Özden Şükran Üneri, Murat Alişik, Özcan Erel, Esra Solmaz.

Abstract
Objective: This study was aimed to analyze the serum total antioxidant/total oxidant (TAS/TOS) levels and thiol/ disulphide balance of children with autism spectrum disorders (ASD) and draws a comparison with those of healthy children. Methods: The study involved 46 children diagnosed with ASD, along with 45 healthy children. The developmental stage, degree of intelligence and autism symptom severity of the ASD group were assessed using the Autism Behavior Checklist (ABC), Problematic Behavior Control List (PBCL), Childhood Autism Checklist Scale (CARS) and developmentally appropriate screening or IQ tests. Clinical, sociological and demographic data were obtained for both groups. The TAS/TOS levels and thiol/disulphide balance of both groups were analyzed and their oxidative stress index was obtained from the formula TAS/TOSx100. SPSS 17.0 was used for statistical analyses. p<0.05 was accepted to be statistically significant. Results: While lower TAS, native thiol and total thiol levels were found in the ASD group, other indices such as TOS, OSI and serum thiol-disulphide were similar for both groups. Discussion: Although no measurable effect upon the severity of autism was noted, the total antioxidant and thiol levels may be a significant cause of oxidative imbalance in ASD and our findings may suggest a predictive usefulness for TAS/TOS and thiol/disulphide balance, suggesting that treatments for ASD that take advantage of the potential advantages of antioxidants should be developed.

Key words: Autism, oxidative stress, antioxidants, thiol-disulphide, TAS, TOS, OSI, child.Oksidatif stres göstergelerinin otizmli ve sağlıklı çocuklarda karşılaştırmalı bir çalışması

Ozet
Amaç: Bu çalışmada otizm yelpazesi bozukluğu (OYB) olan çocuklarda ve sağlıklı çocuklarda serum total antioksidan/oksidan (TAS/TOS) düzeyleri ile tiyol-disülfid dengesi çalışılarak karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: OYB’li 46 çocuk ile 45 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. OYB’li çocukların gelişim evreleri, zeka düzeyleri ve otizm belirti şiddeti düzeyleri Otizm Davranış Kontrol Listesi (ODKL), Sorun Davranış Kontrol Listesi (SDKL), Çocukluk Otizmi Değerlendirme Ölçeği (ÇODÖ) ve yaş gruplarına uygun gelişim tarama ölçeği ve/veya zeka testleri ile değerlendirildi. İki grubun klinik, sosyodemografik değişkenlere ait verileri toplandı. TAS/TOS düzeyleri, tiyol-disülfid dengesi iki grupta da analiz edildi. Oksidatif stres indeksleri (OSI) TAS/TOSx100 formülü kullanılarak hesaplandı. İstatistiksel analizlerde SPSS 17.0 kullanıldı. p<0.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi. Sonuç: TAS, native tiyol ve total tiyol düzeylerinin OYB’li grupta daha düşük olduğu, TOS, OSI ve serum tiyol-disülfid dengesinin iki grupta birbirine benzer oldukları saptandı. Tartışma: Otizmin şiddeti ile arasında bir ilişki bulunamamasına karşın, total antioksidanlar ve tiyol düzeyleri OYB’ de oksidatif dengesizliğe yol açabilir. Bulgularımız TAS/TOS ve tiyol-disülfid dengesinin öngördürücü olabilirliğini desteklemekte olup antioksidanların potansiyel tedavi seçenekleri arasında olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: otizm, oksidatif stress, antioksidanlar, tiyol-disülfit, TAS, TOS, OSI, çocuk


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Çağatay Uğur
Articles by Hüseyin Tunca
Articles by Ebru Sekmen
Articles by Özden Şükran Üneri
Articles by Murat Alişik
Articles by Özcan Erel
Articles by Esra Solmaz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1673
Downloaded: 373
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Cagatay Ugur, Huseyin Tunca, Ebru Sekmen, Ozden Sukran Uneri, Murat Alisik, Ozcan Erel, Esra Solmaz. A comparative study of the oxidative stress indices of children with autism and healthy children. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(3): 314-322. doi:10.5455/apd.276094


Web Style

Cagatay Ugur, Huseyin Tunca, Ebru Sekmen, Ozden Sukran Uneri, Murat Alisik, Ozcan Erel, Esra Solmaz. A comparative study of the oxidative stress indices of children with autism and healthy children. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=276094 [Access: March 19, 2019]. doi:10.5455/apd.276094


AMA (American Medical Association) Style

Cagatay Ugur, Huseyin Tunca, Ebru Sekmen, Ozden Sukran Uneri, Murat Alisik, Ozcan Erel, Esra Solmaz. A comparative study of the oxidative stress indices of children with autism and healthy children. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(3): 314-322. doi:10.5455/apd.276094Vancouver/ICMJE Style

Cagatay Ugur, Huseyin Tunca, Ebru Sekmen, Ozden Sukran Uneri, Murat Alisik, Ozcan Erel, Esra Solmaz. A comparative study of the oxidative stress indices of children with autism and healthy children. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited March 19, 2019]; 19(3): 314-322. doi:10.5455/apd.276094Harvard Style

Cagatay Ugur, Huseyin Tunca, Ebru Sekmen, Ozden Sukran Uneri, Murat Alisik, Ozcan Erel, Esra Solmaz (2018) A comparative study of the oxidative stress indices of children with autism and healthy children. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (3), 314-322. doi:10.5455/apd.276094Turabian Style

Cagatay Ugur, Huseyin Tunca, Ebru Sekmen, Ozden Sukran Uneri, Murat Alisik, Ozcan Erel, Esra Solmaz. 2018. A comparative study of the oxidative stress indices of children with autism and healthy children. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (3), 314-322. doi:10.5455/apd.276094Chicago Style

Cagatay Ugur, Huseyin Tunca, Ebru Sekmen, Ozden Sukran Uneri, Murat Alisik, Ozcan Erel, Esra Solmaz. "A comparative study of the oxidative stress indices of children with autism and healthy children." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 314-322. doi:10.5455/apd.276094MLA (The Modern Language Association) Style

Cagatay Ugur, Huseyin Tunca, Ebru Sekmen, Ozden Sukran Uneri, Murat Alisik, Ozcan Erel, Esra Solmaz. "A comparative study of the oxidative stress indices of children with autism and healthy children." Anatolian Journal of Psychiatry 19.3 (2018), 314-322. Print. doi:10.5455/apd.276094APA (American Psychological Association) Style

Cagatay Ugur, Huseyin Tunca, Ebru Sekmen, Ozden Sukran Uneri, Murat Alisik, Ozcan Erel, Esra Solmaz (2018) A comparative study of the oxidative stress indices of children with autism and healthy children. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (3), 314-322. doi:10.5455/apd.276094

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]