ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, and IFN-γ levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder patients

Lale Gönenir Erbay, Nursel Aktı Kavuran, Çağatay Taşkapan, Lara Utku İnce, Saim Yoloğlu, Hüsniye Gül Temelli, Süheyla Ünal.

Abstract
Objective: Increasing evidence suggests that certain inflammatory factors, especially cytokines, can lead to neurochemical and behavioral changes via their role in the brain signaling system. Studies investigating cytokine abnormalities in obsessive-compulsive disorder (OCD) have yielded conflicting results thus far. The aim of this study was to investigate the serum IL-1, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, and IFN-γ levels in drug-free, comorbidity-free patients with OCD. Methods: Forty comorbidity-free, drug-free OCD patients and 40 age- and sex-matched healthy volunteers were included in the study. Clinical severity was assessed using the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Evaluation Scale (YBOCES). Results: IL-1 levels were significantly higher and IL-2, IL-6, and TNF-α levels were significantly lower in patients than in controls. No differences were observed in IL-4, IL-10, and IFN-γ levels. How-ever, a negative relationship was found between IL-1 levels and compulsive symptoms (YBOCES) in OCD patients. Conclusions: Our findings suggest the possible role of cytokines in the pathogenesis of OCD. It is important to continue investigating the role of cytokines and other immunological markers in both the etiology and treatment of OCD.

Key words: OCD, cytokines, immunological markersİlaç kullanmayan ve komorbiditesi olmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α ve IFN-γ düzeyleri

Ozet
Amaç: Bazı inflamatuar etkenlerin beyin sinyalizasyon sistemindeki rolü bilinmektedir. Artan kanıtlar, bu inflamatuar etkenlerin en önemlileri olan sitokinlerin nörokimyasal ve davranışsal değişikliklere neden olabileceğini düşündürmektedir. Obsesif kompulsif bozukluktaki (OKB) sitokin anormalliklerini araştıran çalışmalar şimdiye kadar çelişkili sonuçlar vermiştir. Bu çalışmanın amacı, ilaçsız, komorbiditesi olmayan OKB hastalarında serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α ve IFN-γ düzeylerini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya komorbiditesi olmayan ve ilaç kullanma-yan 40 OKB hastası ile yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 40 sağlıklı gönüllü alındı. Klinik şiddet Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (YBOKÖ) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: IL-1 düzeyleri hastalarda anlamlı olarak yüksekti. IL-2, IL-6 ve TNF-α düzeyleri ise hastalarda kontrollerden daha düşüktü. IL-4, IL-10 ve IFN-γ düzeyleri için herhangi bir fark gözlemlenmedi. Bununla birlikte, OKB hastalarında IL-1 düzeyleri ile kompulsiyon (YBOKÖ) puanları arasında negatif korelasyon saptandı. Tartışma: Bulgularımız, OKB patogenezinde sitokinlerin olası rolünü ileri sürmektedir. Hem etiyoloji, hem de yeni tedavi hedefleri açısından OKB'de sitokinlerin ve diğer immunolojik belirteçlerin rolünü araştıracak ileri çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: OKB, sitokin, immünolojik belirteçler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Lale Gönenir Erbay
Articles by Nursel Aktı Kavuran
Articles by Çağatay Taşkapan
Articles by Lara Utku İnce
Articles by Saim Yoloğlu
Articles by Hüsniye Gül Temelli
Articles by Süheyla Ünal
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1996
Downloaded: 618
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Lale Gonenir Erbay, Nursel Akti Kavuran, Cagatay Taskapan, Lara Utku Ince, Saim Yologlu, Husniye Gul Temelli, Suheyla Unal. Serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, and IFN-γ levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder patients. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 157-162. doi:10.5455/apd.274680


Web Style

Lale Gonenir Erbay, Nursel Akti Kavuran, Cagatay Taskapan, Lara Utku Ince, Saim Yologlu, Husniye Gul Temelli, Suheyla Unal. Serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, and IFN-γ levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder patients. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=274680 [Access: April 21, 2019]. doi:10.5455/apd.274680


AMA (American Medical Association) Style

Lale Gonenir Erbay, Nursel Akti Kavuran, Cagatay Taskapan, Lara Utku Ince, Saim Yologlu, Husniye Gul Temelli, Suheyla Unal. Serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, and IFN-γ levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder patients. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 157-162. doi:10.5455/apd.274680Vancouver/ICMJE Style

Lale Gonenir Erbay, Nursel Akti Kavuran, Cagatay Taskapan, Lara Utku Ince, Saim Yologlu, Husniye Gul Temelli, Suheyla Unal. Serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, and IFN-γ levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder patients. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited April 21, 2019]; 19(2): 157-162. doi:10.5455/apd.274680Harvard Style

Lale Gonenir Erbay, Nursel Akti Kavuran, Cagatay Taskapan, Lara Utku Ince, Saim Yologlu, Husniye Gul Temelli, Suheyla Unal (2018) Serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, and IFN-γ levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder patients. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (2), 157-162. doi:10.5455/apd.274680Turabian Style

Lale Gonenir Erbay, Nursel Akti Kavuran, Cagatay Taskapan, Lara Utku Ince, Saim Yologlu, Husniye Gul Temelli, Suheyla Unal. 2018. Serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, and IFN-γ levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder patients. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 157-162. doi:10.5455/apd.274680Chicago Style

Lale Gonenir Erbay, Nursel Akti Kavuran, Cagatay Taskapan, Lara Utku Ince, Saim Yologlu, Husniye Gul Temelli, Suheyla Unal. "Serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, and IFN-γ levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder patients." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 157-162. doi:10.5455/apd.274680MLA (The Modern Language Association) Style

Lale Gonenir Erbay, Nursel Akti Kavuran, Cagatay Taskapan, Lara Utku Ince, Saim Yologlu, Husniye Gul Temelli, Suheyla Unal. "Serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, and IFN-γ levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder patients." Anatolian Journal of Psychiatry 19.2 (2018), 157-162. Print. doi:10.5455/apd.274680APA (American Psychological Association) Style

Lale Gonenir Erbay, Nursel Akti Kavuran, Cagatay Taskapan, Lara Utku Ince, Saim Yologlu, Husniye Gul Temelli, Suheyla Unal (2018) Serum IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, and IFN-γ levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder patients. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 157-162. doi:10.5455/apd.274680

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]