ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Development of the Attitude Scale toward the Violence among University Students

Derya Adıbelli, Selvinaz Saçan, Nihan Türkoğlu.

Abstract
Objective: Nowadays, violence is not only a global problem but also can effect almost every part of the society with its different dimensions. This study has been done with the aim of developing a scale for determining attitudes of young groups in society towards violence and its different dimensions. Method: Research has been done between the dates of November 2016-March 2017 and two hundred seventy females, one hundred three males participated in the study (mean age 21.02±1.65, range: 18-36). While developing Attitude Scale towards Violence, validity has been tested with methods of views of specialists and factor analysis and reliability has been tested with the methods of Test- Retest Method, item analysis based on correlation and internal consistency analysis of Cronbach’s alpha. Result: As a result of the analyses, it has been found that scale consists of 52 items and five factors (types of the violence, making violence a usual thing, violence towards women, disapproving the violence, different dimensions of the violence) and it explains 40.98% of total variance. Values of Cronbach’ alpha about all of the scale and its subdimensions are respectively 0.91, 0.87, 0.83, 0.83, 0.73, 0.75. Discussion: This five point Likert scale which has been turned into a valid, reliable and standardize form with 52 items can be used in order to determine attitudes of young groups in the society towards violence.

Key words: Validity, reliability, violence, attitudeÜniversite öğrencilerinde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi

Ozet
Amaç: Şiddet, günümüzde küresel bir sorun olmakla birlikte, farklı boyutlarıyla toplumun hemen hemen her kesimini etkileyebilmektedir. Bu çalışma, toplumdaki genç grupların şiddete ve şiddetin farklı boyutlarına yönelik tutumlarını belirlemeye ilişkin bir ölçeğin geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Kasım 2016-Mart 2017 tarihleri arasında yapılmış ve çalışmaya 270 kadın, 103 erkek üniversite öğrencisi katılmıştır (ortalama yaş 21.02±1.65, aralık: 18-36). Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme aşamasında geçerlilik için uzman görüşü ve faktör analizi yöntemleri; güvenilirlik için test-tekrar test analizi, korelasyona dayalı madde analizi ve Cronbach alfa iç tutarlılık analizi yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç: Yapılan analizler sonucunda ölçeğin 52 maddeden ve beş faktörden (şiddetin türleri, şiddeti olağanlaştırma, kadına yönelik şiddet, şiddeti onaylamama, şiddetin farklı boyutları) oluştuğu ve toplam varyansın %40.98’ini açıkladığı bulunmuştur. Ölçeğin bütününe ve alt boyutlarına ilişkin Cronbach alfa değerleri sırasıyla 0.91, 0.87, 0.83, 0.83, 0.73, 0.75’tir. Tartışma: Elli iki maddelik geçerli, güvenilir ve standardize bir form haline getirilen beşli Likert tipindeki bu ölçek, toplumdaki genç grupların şiddete yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Geçerlik, güvenirlik, şiddet, tutum


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Derya Adıbelli
Articles by Selvinaz Saçan
Articles by Nihan Türkoğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1805
Downloaded: 888
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Derya Adibelli, Selvinaz Sacan, Nihan Turkoglu. [Development of the Attitude Scale toward the Violence among University Students]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 202-209. Turkish. doi:10.5455/apd.274483


Web Style

Derya Adibelli, Selvinaz Sacan, Nihan Turkoglu. [Development of the Attitude Scale toward the Violence among University Students]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=274483 [Access: March 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.274483


AMA (American Medical Association) Style

Derya Adibelli, Selvinaz Sacan, Nihan Turkoglu. [Development of the Attitude Scale toward the Violence among University Students]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 202-209. Turkish. doi:10.5455/apd.274483Vancouver/ICMJE Style

Derya Adibelli, Selvinaz Sacan, Nihan Turkoglu. [Development of the Attitude Scale toward the Violence among University Students]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited March 19, 2019]; 19(2): 202-209. Turkish. doi:10.5455/apd.274483Harvard Style

Derya Adibelli, Selvinaz Sacan, Nihan Turkoglu (2018) [Development of the Attitude Scale toward the Violence among University Students]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (2), 202-209. Turkish. doi:10.5455/apd.274483Turabian Style

Derya Adibelli, Selvinaz Sacan, Nihan Turkoglu. 2018. [Development of the Attitude Scale toward the Violence among University Students]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 202-209. Turkish. doi:10.5455/apd.274483Chicago Style

Derya Adibelli, Selvinaz Sacan, Nihan Turkoglu. "[Development of the Attitude Scale toward the Violence among University Students]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 202-209. Turkish. doi:10.5455/apd.274483MLA (The Modern Language Association) Style

Derya Adibelli, Selvinaz Sacan, Nihan Turkoglu. "[Development of the Attitude Scale toward the Violence among University Students]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.2 (2018), 202-209. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.274483APA (American Psychological Association) Style

Derya Adibelli, Selvinaz Sacan, Nihan Turkoglu (2018) [Development of the Attitude Scale toward the Violence among University Students]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 202-209. Turkish. doi:10.5455/apd.274483

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]