ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) Open Access


The investigation of hippocampus and amygdala volume changes with MRI in patients with social anxiety disorder

Mustafa Koç, Ömer Cihat Kuloğlu, Hanefi Yıldırım, Murat Atmaca.

Abstract
Objective: The purpose was to investigate the volume changes of hippocampus and amygdala in Social anxiety disorder (SAD) patients and healthy subjects. Methods: A total of 22 patients diagnosed with SAD, who were being treated as either inpatients or outpatients at the psychiatric clinic of our hospital, were enrolled in the study. The control group consisted of a total of 20 healthy volunteers who don’t have exclusion criteria. Exclusion criteria were as follows: the presence of depression and other comorbidities, severe systemic diseases including diabetes mellitus, chronic renal failure, and hypertension, a low level of education preventing a healthy interview, and the presence of mental retardation. No preliminary preventive measures were implemented before imaging. The volume of hippocampus and amygdala in all patients was measured on MRI examinations. No intravenous contrast agent was administered. Results: The mean volume of right hippocampus and left hippocampus in patient group were 3.47±0.57 cm3 and 3.44±0.48 cm3, respectively. The mean volume of right hippocampus and left hippocampus in control group were 3.00±0.24 cm3 and 2.98±0.27 cm3, respectively. The right and left hippocampus volume of patient group was significantly higher than control group. The mean volume of right and left amygdala in patient group were 2.05±0.36 cm3 and 2.04±0.37 cm3, respectively. The mean volume of right and left amygdala in control group were 2.03±0.25cm3 and 1.98±0.33 cm3, respectively. The amygdala volume of patient and control group was not significantly different. By the way the correlation of amygdala in patient group was impaired. Conclusion: Our study revealed abnormalities of amygdala and hippocampus which may be associated with physiopathology of SAD.

Key words: Social anxiety disorder, Hippocampus, Amygdala, MRI volumeSosyal anksiyete bozukluğu hastalarında MRI ile hipokampus ve amigdala volüm değişikliklerinin araştırılması

Özet
Amaç: Çalışmamızda sosyal anksiyete bozukluğu (SAB) hastaları ile sağlıklı gönüllülerin, hipokampus ve amigdaladaki volüm değişikliklerinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Hastanemiz psikiyatri kliniğinde SAB tanısı ile ayaktan ve yatarak tedavi gören toplam 22 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu, dışlama ölçütlerini taşımayan 20 sağlıklı gönüllüden oluştu. Dışlama ölçütleri şunlardı: Depresyon ve diğer komorbiditelerin varlığı, diyabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği ve hipertansiyon gibi ciddi sistemik hastalıklar, sağlıklı bir görüşmeyi önleyen düşük eğitim düzeyi ve zeka geriliğinin olması. Görüntülemeden önce önleyici önlemler uygulanmadı. Tüm hastalarda hipokampus ve amigdala hacmi MR incelemelerinde ölçüldü. Damardan kontrast madde verilmedi. Bulgular: Hasta grubunda sağ ve sol hipokampus volümü sırasıyla 3.47±0.57 cm3, 3.04±0.48 cm3 bulundu. Kontrol grubunda sağ ve sol hipokampus volümü sırasıyla 3.00±0.24 cm3, 2.98±0.27 cm3 ölçüldü. Hasta grubunda sağ ve sol hipokampus volümünde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlendi. Hasta grubunda sağ ve sol amigdala volümü sırası ile 2.05±0.36 cm3 ve 2.04±0.37 cm3, kontrol grubunda sağ ve sol amigdala volümü sırası ile 2.03±0.25cm3 ve 1.98±0.33 cm3 olarak ölçüldü. Hasta ve kontrol grubu amigdala volümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. Ancak hasta grubunda amigdala korelasyonu bozulmuş olarak saptandı. Sonuç: Bu çalışma ile SAB’nin fizyopatolojisi ile ilişkili olabilecek amigdala ve hipokampal yapılara ait anormallikler gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal anksiyete bozukluğu, hipokampus, amigdala, MR volüm


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Mustafa Koç
Articles by Ömer Cihat Kuloğlu
Articles by Hanefi Yıldırım
Articles by Murat Atmaca
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 272
Downloaded: 123
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Koc M, Kuloglu OC, Yildirim H, Atmaca M. The investigation of hippocampus and amygdala volume changes with MRI in patients with social anxiety disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 150-156. doi:10.5455/apd.268817


Web Style

Koc M, Kuloglu OC, Yildirim H, Atmaca M. The investigation of hippocampus and amygdala volume changes with MRI in patients with social anxiety disorder. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=268817 [Access: February 22, 2018]. doi:10.5455/apd.268817


AMA (American Medical Association) Style

Koc M, Kuloglu OC, Yildirim H, Atmaca M. The investigation of hippocampus and amygdala volume changes with MRI in patients with social anxiety disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 150-156. doi:10.5455/apd.268817Vancouver/ICMJE Style

Koc M, Kuloglu OC, Yildirim H, Atmaca M. The investigation of hippocampus and amygdala volume changes with MRI in patients with social anxiety disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited February 22, 2018]; 19(2): 150-156. doi:10.5455/apd.268817Harvard Style

Koc, M., Kuloglu, O. C., Yildirim, H. & Atmaca, M. (2018) The investigation of hippocampus and amygdala volume changes with MRI in patients with social anxiety disorder. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (2), 150-156. doi:10.5455/apd.268817Turabian Style

Koc, Mustafa, Omer Cihat Kuloglu, Hanefi Yildirim, and Murat Atmaca. 2018. The investigation of hippocampus and amygdala volume changes with MRI in patients with social anxiety disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 150-156. doi:10.5455/apd.268817Chicago Style

Koc, Mustafa, Omer Cihat Kuloglu, Hanefi Yildirim, and Murat Atmaca. "The investigation of hippocampus and amygdala volume changes with MRI in patients with social anxiety disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 150-156. doi:10.5455/apd.268817MLA (The Modern Language Association) Style

Koc, Mustafa, Omer Cihat Kuloglu, Hanefi Yildirim, and Murat Atmaca. "The investigation of hippocampus and amygdala volume changes with MRI in patients with social anxiety disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 19.2 (2018), 150-156. Print. doi:10.5455/apd.268817APA (American Psychological Association) Style

Koc, M., Kuloglu, O. C., Yildirim, H. & Atmaca, M. (2018) The investigation of hippocampus and amygdala volume changes with MRI in patients with social anxiety disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 150-156. doi:10.5455/apd.268817

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Most Downloaded
 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • The influence of temperament and character dimensions on marital satisfaction [Turkish]
  Makbule Kansız, Haluk Arkar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 24-29
  » Abstract

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Self-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder [Turkish]
  Mustafa Yıldız, Eylem Özten, Sibel Işık, İlker Özyıldırım, Deniz Karayün, Cem Cerit, Alp Üçok
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2012; 13(1): 1-7
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Internet addiction in adolescence period: its relations with identity style and ruminative exploration [Turkish]
  Ümit Morsünbül
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.43504
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Peripheral edema associated with mirtazapine: A case report [Turkish]
  Birmay Çam, Hüseyin Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 84-86
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35963
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]