ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Relationship between body mass index to depression severity, eating attitude and impulsivity among the patients with major depressive disorder

Mehmet Öztürk, İsmail Volkan Şahiner, Şafak Şahiner, Ali Çayköylü.

Abstract
Objective: Major depressive disorder and obesity has been rapidly increasing worldwide, and overlapping related factors has been discussed more and more. Especially, it is stated that depression is the leading psychological factor which is affecting eating attitude, and accordingly body mass index (BMI) is increased. It is also thought that, impulsivity is higher with the severity of depression, which negatively affects eating attitude and may cause change on BMI. In this study, we aimed to determine whether BMI affects eating attitude and impulsivity in case of presence of depression, and if so, to determine other related factors. Methods: To this cross-sectional study, 120 patients were included, who were diagnosed major depression first time according to DSM-5, and who do not have any other psychological or physical illness. Sociodemographic Data Form, Eating Attitude Scale, Barrat Impulsivity Scale-11 (BIS-11) and Beck Depression Scale (BDS) were applied to participants. Results were analyzed using SPSS 22.0. Results: The severity of major depression was found to be related with high BMI (particularly obesity). Positive relationship was found between BMI and lower education level, being married, having children and smoking. Increase in BMI has no effect on impulsivity. However, there was a relationship between severity of depression and impulsivity independent from BMI. It was found that patients with eating attitude disorder have significantly higher BMI, BDS, BIS-11 total scores and attention, non-planning sub-dimensional scores compared to patients with normal eating attitude. Discussion: Hence, BMI with high major depression severity may be related with obesity. However, our findings suggest that rather than BMI, depression severity affects impulsivity more. It should be considered that, for depressive and obese individuals, with the increase in depression severity, eating attitude may be affected and impulsivity may be higher.

Key words: Major depression, body mass index, eating attitude, impulsivity.Majör depresif bozukluk tanısı ile başvuran hastalarda beden kitle indeksinin depresyon şiddeti, yeme tutumu ve dürtüsellikle ilişkisi

Ozet
Amaç: Dünya genelinde, majör depresif bozukluk ve obezite hızla artış göstermekte, örtüşen ilişkili etkenleri daha fazla tartışılmaktadır. Özellikle depresyonun yeme tutumunu etkileyen ruhsal etkenlerin başında geldiği ve buna bağlı olarak beden kitle indeksinde (BKİ) de artış olduğu belirtilmiştir. Ayrıca depresyon şiddeti ile birlikte dürtüselliğin daha fazla olup bunun yeme tutumunu olumsuz etkilediği ve BKİ üzerinde değişikliğe neden olabileceği ileri sürülmüştür. Biz bu çalışmada depresyon varlığında BKİ’nin yeme tutumu ve dürtüselliği etkileyip etkilemediğini, varsa diğer ilişkili etkenleri belirlemeyi amaçladık. Yöntem: Kesitsel desendeki bu çalışmaya, DSM-5’e göre ilk kez majör depresyon tanısı konan, başka ruhsal ve fiziksel hastalığı olmayan 120 hasta katıldı. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Yeme Tutumu Testi (YTT), Barrat Dürtüsellik Ölçeği-11 (BIS-11), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulandı. Sonuçlar SPSS 22.0 kullanılarak analiz edildi. Sonuçlar: Majör depresyonun şiddetinin yüksek BKİ (özellikle obezite) ile ilişkili olduğu bulundu. BKİ ile düşük eğitim düzeyi, evli olma, çocuk sahibi olma, sigara kullanma arasında pozitif bir ilişki saptandı. BKİ’deki artışın dürtüsellik üzerinde bir etkisi bulunmadı, ancak depresyon şiddetinin BKİ’den bağımsız bir şekilde dürtüsellikle ilişkilisi vardı. Yeme tutumu bozulmuş olan hastaların BKİ, BDÖ, BIS-11 toplam puanı ve dikkat, plan yapmama alt boyut puanları yeme tutumu normal olan hastalardan anlamlı düzeyde yüksek olarak saptandı. Tartışma: Majör depresyon şiddeti yüksek BKİ, dolayısıyla obezite ile ilişkili olabilir. Bulgularımız, BKİ’den çok, depresyonun şiddetinin dürtüselliği daha çok etkilediğini düşündürmektedir. Depresyonlu ve obez bireylerde depresyon şiddeti artıkça yeme tutumunun bozulabileceği ve bu bireylerde dürtüselliğin daha fazla olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Major depresyon, beden kitle indeksi, yeme tutumu, dürtüsellik.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Öztürk
Articles by İsmail Volkan Şahiner
Articles by Şafak Şahiner
Articles by Ali Çayköylü
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2958
Downloaded: 1365
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Mehmet Ozturk, Ismail Volkan Sahiner, Safak Sahiner, Ali Caykoylu. [Relationship between body mass index to depression severity, eating attitude and impulsivity among the patients with major depressive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 117-125. Turkish. doi:10.5455/apd.266257


Web Style

Mehmet Ozturk, Ismail Volkan Sahiner, Safak Sahiner, Ali Caykoylu. [Relationship between body mass index to depression severity, eating attitude and impulsivity among the patients with major depressive disorder]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=266257 [Access: April 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.266257


AMA (American Medical Association) Style

Mehmet Ozturk, Ismail Volkan Sahiner, Safak Sahiner, Ali Caykoylu. [Relationship between body mass index to depression severity, eating attitude and impulsivity among the patients with major depressive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 117-125. Turkish. doi:10.5455/apd.266257Vancouver/ICMJE Style

Mehmet Ozturk, Ismail Volkan Sahiner, Safak Sahiner, Ali Caykoylu. [Relationship between body mass index to depression severity, eating attitude and impulsivity among the patients with major depressive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited April 21, 2019]; 19(2): 117-125. Turkish. doi:10.5455/apd.266257Harvard Style

Mehmet Ozturk, Ismail Volkan Sahiner, Safak Sahiner, Ali Caykoylu (2018) [Relationship between body mass index to depression severity, eating attitude and impulsivity among the patients with major depressive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (2), 117-125. Turkish. doi:10.5455/apd.266257Turabian Style

Mehmet Ozturk, Ismail Volkan Sahiner, Safak Sahiner, Ali Caykoylu. 2018. [Relationship between body mass index to depression severity, eating attitude and impulsivity among the patients with major depressive disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 117-125. Turkish. doi:10.5455/apd.266257Chicago Style

Mehmet Ozturk, Ismail Volkan Sahiner, Safak Sahiner, Ali Caykoylu. "[Relationship between body mass index to depression severity, eating attitude and impulsivity among the patients with major depressive disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 117-125. Turkish. doi:10.5455/apd.266257MLA (The Modern Language Association) Style

Mehmet Ozturk, Ismail Volkan Sahiner, Safak Sahiner, Ali Caykoylu. "[Relationship between body mass index to depression severity, eating attitude and impulsivity among the patients with major depressive disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.2 (2018), 117-125. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.266257APA (American Psychological Association) Style

Mehmet Ozturk, Ismail Volkan Sahiner, Safak Sahiner, Ali Caykoylu (2018) [Relationship between body mass index to depression severity, eating attitude and impulsivity among the patients with major depressive disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 117-125. Turkish. doi:10.5455/apd.266257

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]