ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Turkish adaptation of Emotion Regulation Skills Questionnaire: the study of reliability and validity

Sevginar Vatan, Yasemin Oruçlular Kahya.

Abstract
Objective: The aim of this study was to introduce a new emotional regulation measurement into Turkish language. In this regard, reliability and validity of the Emotion Regulation Skills Questionnaire was examined. Methods: In total 275 university students (165 female and 110 male) participated and completed Emotion Regulation Skills Questionnaire (ERSQ), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Experience in Close Relationship Scale-II (ECRS-II) and SCL-90. Results: In the reliability study, the Cronbach’s alpha for the total scale was 0.89 and for subscales, it was between 0.49 and 0.75. It was also found that item-total correlations for each sub-scale were higher than 0.30. Additionally, in the validity study, the whole scale and sub-scales were mostly revealed significant correlations at .01 statistical significant level with each other and variables used for criterion validity. Accordingly, ERSQ total scale showed -0.27 correlation with ECRS-II anxiety and -0.28 with Avoidance, -0.34 with mean score of SCL-90 general symptom index. There was also a correlation between ERSQ total score and subscale scores of DERS. Conclusion: To sum up, the results suggest that the reliability and validity of the Turkish form of ERSQ were at a satisfactory level.

Key words: Emotion Regulation, Emotion Regulation Skills, Validity, ReliabilityDuygu Düzenleme Becerileri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması*

Ozet
Amaç: Bu araştırmada duygusal düzenleme becerilerini değerlendirebilecek bir ölçüm aracının Türkçeye kazandırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği incelenmiştir. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda 165 kadın ve 110 erkek olmak üzere toplam 275 kişi ile araştırma yürütülmüştür. Katılımcılar Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeğini (DDBÖ), Duygu Düzenleme Zorlukları Ölçeğini (DDZÖ), Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II) ve Semptom Listesi Ölçeğini (SCL-90) doldurmuşlardır. Bulgular: Ölçeğin, güvenilirlik çalışması kapsamında tüm test için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.89 ve alt boyutlar için 0.49-0.75 arasında bulunmuştur. Her alt boyut için yapılan madde-toplam korelasyon sonuçlarının 0.30’dan yüksek olduğu görülmüştür. Geçerlilik çalışması kapsamında, genel olarak tüm alt boyutlar birbirleriyle ve bağıntılı geçerlilik için değerlendirilen ölçeklerle beklendik yönde ve 0.01 istatiksel anlamlılık düzeyinde anlamlı korelasyon göstermişlerdir. Buna göre, DDBÖ toplam puanın, YİYE-II anksiyete boyutu ile -0.27, kaçınma boyutu ile -0.28, SCL-90 genel belirti düzeyi ortalama puanı ile -0.34 ve DDB֒nün alt boyutları ile korelasyon gösterdiği bulunmuştur. Sonuç: Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerli ve güvenilir olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygu Düzenleme, Duygu Düzenleme Becerileri, Geçerlik, Güvenirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sevginar Vatan
Articles by Yasemin Oruçlular Kahya
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2652
Downloaded: 925
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Sevginar Vatan, Yasemin Oruclular Kahya. [Turkish adaptation of Emotion Regulation Skills Questionnaire: the study of reliability and validity]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 192-201. Turkish. doi:10.5455/apd.260322


Web Style

Sevginar Vatan, Yasemin Oruclular Kahya. [Turkish adaptation of Emotion Regulation Skills Questionnaire: the study of reliability and validity]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=260322 [Access: April 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.260322


AMA (American Medical Association) Style

Sevginar Vatan, Yasemin Oruclular Kahya. [Turkish adaptation of Emotion Regulation Skills Questionnaire: the study of reliability and validity]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 192-201. Turkish. doi:10.5455/apd.260322Vancouver/ICMJE Style

Sevginar Vatan, Yasemin Oruclular Kahya. [Turkish adaptation of Emotion Regulation Skills Questionnaire: the study of reliability and validity]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited April 21, 2019]; 19(2): 192-201. Turkish. doi:10.5455/apd.260322Harvard Style

Sevginar Vatan, Yasemin Oruclular Kahya (2018) [Turkish adaptation of Emotion Regulation Skills Questionnaire: the study of reliability and validity]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (2), 192-201. Turkish. doi:10.5455/apd.260322Turabian Style

Sevginar Vatan, Yasemin Oruclular Kahya. 2018. [Turkish adaptation of Emotion Regulation Skills Questionnaire: the study of reliability and validity]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 192-201. Turkish. doi:10.5455/apd.260322Chicago Style

Sevginar Vatan, Yasemin Oruclular Kahya. "[Turkish adaptation of Emotion Regulation Skills Questionnaire: the study of reliability and validity]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 192-201. Turkish. doi:10.5455/apd.260322MLA (The Modern Language Association) Style

Sevginar Vatan, Yasemin Oruclular Kahya. "[Turkish adaptation of Emotion Regulation Skills Questionnaire: the study of reliability and validity]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.2 (2018), 192-201. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.260322APA (American Psychological Association) Style

Sevginar Vatan, Yasemin Oruclular Kahya (2018) [Turkish adaptation of Emotion Regulation Skills Questionnaire: the study of reliability and validity]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 192-201. Turkish. doi:10.5455/apd.260322

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]