ISSN 1302-6631
 

Original Article 


Comparison of obese and non-obese patients in terms of self-esteem, body perception, body weight perception and sociodemographic components

Sevgi Engür, Arda Karagöl.

Abstract
Objective: The aim of the study is to compare the randomly selected obese patients from the endocrinology outpa-tient clinic of a university hospital and the randomly selected non-obese patients from the general internal diseases outpatient clinic of the same hospital in the sense of self-esteem, body perception, body weight perception and some other sociodemographic features. Methods: The study included a total of 350 patients, of whom 175 were obese (147 female patients, 84%) and 175 were non-obese (115 female patients, 65.7%). The body mass indexes of the patients who were included in the study were measured. While the Rosenberg Self Esteem Scale was used to assess self-esteem, the body perception scale was used to assess the body perception of these patients. The consistency between the body mass index classifications and the self-body weight perceptions of the patients was also assessed. Results: The obese patients were found to have lower self-esteem and be less pleased about their bodies, and tend to perceive their body weights lower than their actual body weight when compared with the non-obese group. The non-obese patients in our study were found to be more pleased about their bodies whereas they showed higher levels of self-esteem and perceived their body weights more accurately. Discussion: In the light of these findings, obese patients should be evaluated in terms of psychiatry and get psychiatric help if needed. Eventually, obesity is an important issue which should be addressed multidisciplinary.

Key words: Self-esteem, Obesity, Body Perception, Body Weight Perception.Obez ve obez olmayan hastaların özsaygı, beden algısı ve beden ağırlığı algısı yönünden karşılaştırılmaları

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesi endokrinoloji polikliniğine başvuran obez hastalarla, aynı hastanenin genel dahiliye polikliniğine başvuran obez olmayan hastaları benlik saygısı, beden algısı, beden ağırlık algısı ve diğer bazı sosyodemografik özellikler açısından karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya 175 obez (147 kadın, %84) ve 175 obez olmayan katılımcı (115 kadın, %65.7) olmak üzere 350 kişi alınmıştır. Çalışmaya alınan bireylerin beden kitle indeksleri ölçülmüştür. Katılımcılara Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Beden Algısı Ölçeği verilmiş ve kişinin beden kitle indeksi sınıflaması ile kendi beden ağırlığı algısı arasındaki tutarlılık karşılaştırılmıştır. Sonuçlar: Çalışmamızda obezlerin obez olmayan insanlara göre daha düşük benlik saygısına, daha fazla beden hoşnutsuzluğuna sahip oldukları ve gerçek vücut ağırlıklarıyla ilgili daha yanlış bir algıya sahip oldukları bulunmuş-tur. Çalışmamızda obez olmayanların kendi bedenlerinden daha hoşnut oldukları ve benlik saygısı düzeylerinin daha yüksek olduğu ve gerçek vücut ağırlıklarını daha doğru algıladıkları görülmüştür. Tartışma: Obez hastalar tedavi sürecinde, psikiyatrik açıdan da değerlendirilmeli ve gerekirse psikiyatrik destek almalıdırlar. Sonuç olarak obezite mutidisipliner ele alınması gereken bir sorundur.

Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, obezite, beden algısı, beden ağırlık algısı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sevgi Engür
Articles by Arda Karagöl
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Engur S, Karagol A, . Comparison of obese and non-obese patients in terms of self-esteem, body perception, body weight perception and sociodemographic components. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 485-490. doi:10.5455/apd.25504


Web Style

Engur S, Karagol A, . Comparison of obese and non-obese patients in terms of self-esteem, body perception, body weight perception and sociodemographic components. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=25504 [Access: November 18, 2020]. doi:10.5455/apd.25504


AMA (American Medical Association) Style

Engur S, Karagol A, . Comparison of obese and non-obese patients in terms of self-esteem, body perception, body weight perception and sociodemographic components. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 485-490. doi:10.5455/apd.25504Vancouver/ICMJE Style

Engur S, Karagol A, . Comparison of obese and non-obese patients in terms of self-esteem, body perception, body weight perception and sociodemographic components. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited November 18, 2020]; 20(5): 485-490. doi:10.5455/apd.25504Harvard Style

Engur, S., Karagol, . A. & (2019) Comparison of obese and non-obese patients in terms of self-esteem, body perception, body weight perception and sociodemographic components. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (5), 485-490. doi:10.5455/apd.25504Turabian Style

Engur, Sevgi, Arda Karagol, and . 2019. Comparison of obese and non-obese patients in terms of self-esteem, body perception, body weight perception and sociodemographic components. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 485-490. doi:10.5455/apd.25504Chicago Style

Engur, Sevgi, Arda Karagol, and . "Comparison of obese and non-obese patients in terms of self-esteem, body perception, body weight perception and sociodemographic components." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 485-490. doi:10.5455/apd.25504MLA (The Modern Language Association) Style

Engur, Sevgi, Arda Karagol, and . "Comparison of obese and non-obese patients in terms of self-esteem, body perception, body weight perception and sociodemographic components." Anatolian Journal of Psychiatry 20.5 (2019), 485-490. Print. doi:10.5455/apd.25504APA (American Psychological Association) Style

Engur, S., Karagol, . A. & (2019) Comparison of obese and non-obese patients in terms of self-esteem, body perception, body weight perception and sociodemographic components. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 485-490. doi:10.5455/apd.25504