ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Loss, grief and depression: potential risk factors in grief-related depression

Ayten Zara.

Abstract
Objective: The present study investigates the association of depression with grief-related risk factors among bereaved individuals. Methods: The data were collected from 161 bereaved individuals who lost a first-degree rela-tive or a partner within the past six months. A highly semi-structured interview conducted to collect the data across several domains, including demographic variables, the relationship with deceased, the mode of death, past-trauma-tic experiences, and general life stressors. The Beck Depression Scales was used to gather depression scores. Chi-square tests (with continuity correction for 2x2 tables) were used to examine for possible differences in the categorical variables, and multiple regression analysis was used to examine the grief-related risk factors for depres-sion. Results: Factors such as sudden death, conflicted relationship with the deceased, witnessing the death of a loved one, and receiving social support have been associated with mourning depression. Frequency of depression was significantly more prevalent in participants who lost a loved one suddenly, had negative relationship with deceased and had a lack of family and social support. The frequency of depression was found higher in females. Conclusion: The conflict resolutions play a significant role in coping with grief and related psychopathology. The clinical treatment methods need to address these issues and ought to emphasize the use of social support in treating grief-related depression.

Key words: Loss, Grief, Depression, BereavmentKayıp, yas ve depresyon: Yasa bağlı depresyonda potansiyel risk etkenleri

Ozet
Amaç: Bu çalışma, yas tutan kişiler arasında depresyon yası ile ilişkili etkenleri araştırmaktadır. Yöntem: Veriler, son altı ay içinde birinci derece akrabasını veya eşini kaybeden 161 yaslı bireyden toplanmıştır. Demografik değiş-kenler, ölen kişiyle ilişki biçimi, ölüm şekli, geçmiş-travmatik deneyimler, genel yaşam stresörleri dahil olmak üzere birçok alanda verileri toplamak için yarı yapılandırılmış bir görüşme yapılmıştır. Depresyon puanlarını toplamak için Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerdeki olası farklılıkları incelemek için ki-kare testleri (2x2 tablo için süreklilik düzeltmesi) kullanılmış ve depresyon için yasa bağlı risk etkenlerini incelemek için çoklu regres-yon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Ani ölüm, çatışmalı ilişki, sevilen birinin ölümüne tanık olma ve sosyal destek alma yas depresyonu ile ilişkili bulunmuştur. Depresyon sıklığı, sevilen birini aniden kaybeden, ölen kişi ile çatışmalı ilişkisi olan, aile ve sosyal desteği az olan katılımcılarda anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Çatışma çözümleri, yasa bağlı psikopatolojiyle baş etmede önemli bir rol oynamaktadır. Klinik tedavi yöntemlerinin, bu konu-lara değinmesi ve yasa bağlı depresyonun tedavisi için sosyal desteğin kullanımını vurgulaması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kayıp, keder, yas, depresyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ayten Zara
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1735
Downloaded: 170
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ayten Zara. Loss, grief and depression: potential risk factors in grief-related depression. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 159-165. doi:10.5455/apd.2390


Web Style

Ayten Zara. Loss, grief and depression: potential risk factors in grief-related depression. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=2390 [Access: October 15, 2019]. doi:10.5455/apd.2390


AMA (American Medical Association) Style

Ayten Zara. Loss, grief and depression: potential risk factors in grief-related depression. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 159-165. doi:10.5455/apd.2390Vancouver/ICMJE Style

Ayten Zara. Loss, grief and depression: potential risk factors in grief-related depression. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited October 15, 2019]; 20(2): 159-165. doi:10.5455/apd.2390Harvard Style

Ayten Zara (2019) Loss, grief and depression: potential risk factors in grief-related depression. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (2), 159-165. doi:10.5455/apd.2390Turabian Style

Ayten Zara. 2019. Loss, grief and depression: potential risk factors in grief-related depression. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 159-165. doi:10.5455/apd.2390Chicago Style

Ayten Zara. "Loss, grief and depression: potential risk factors in grief-related depression." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 159-165. doi:10.5455/apd.2390MLA (The Modern Language Association) Style

Ayten Zara. "Loss, grief and depression: potential risk factors in grief-related depression." Anatolian Journal of Psychiatry 20.2 (2019), 159-165. Print. doi:10.5455/apd.2390APA (American Psychological Association) Style

Ayten Zara (2019) Loss, grief and depression: potential risk factors in grief-related depression. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 159-165. doi:10.5455/apd.2390

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 24 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]