ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The effect of smartphone usage on physical capacity in young people

Yıldız Erdoğanoğlu, Başak Çağla Arslan.

Abstract
Objective: As a necessity of modern life, the duration of smartphone usage is getting longer. The aim of this study was to investigate the relationship between the levels of smart phone use and physical activity and exercise capacities among university students aged 18-25. Methods: Ninety-three volunteer persons (female=50, male=43) who ages between 18 and 25 years participated in the study. Having collected participants’ demographics informa-tion, smartphone addiction level was assessed by the Smartphone Addiction Scale-Short Version, physical activity level was assessed by International Physical Activity Questionnaire-Short Form and exercise capacities were assessed by 6 Minute Walk Test. Results: It was found that 52.69% of the participants defined themselves as addicted to smartphone use. There was no significant difference in the level of smartphone addiction between male and female individuals. There was no significant difference between participants' daily use of smartphones and physical capacity. However, 67.8% of smartphone users decreased their physical activity levels independently of duration. Conclusion: Our study finds that smartphone usage does not affect the physical capacity of the young age group however, it seems that it may lead to physical inactivity as a psychosocial problem.

Key words: Smartphone, addiction, physical activity, exercise capacityGençlerde akıllı telefon kullanımının fiziksel kapasite üzerine etkisi

Ozet
Amaç: Modern yaşamın gereği olarak akıllı telefon kullanım süresi giderek uzamaktadır. Bu çalışmanın amacı 18-25 yaşları arasındaki üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanım düzeyleri ile fiziksel aktivite ve egzersiz kapasi-teleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Çalışmaya 18-25 yaş grubundaki 93 kişi (kadın=50, erkek=43) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların demografik bilgileri alındıktan sonra, akıllı telefon bağımlılıkları Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği-Kısa Form ile, fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Düzeyi-Kısa Form ile ve egzersiz kapasiteleri 6 Dakika Yürüme Testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılanların %52.69’unun kendini akıllı telefon kullanım bağımlısı olarak tanımladığı bulunmuştur. Kadınlarla erkekler arasında akıllı telefon bağımlılık düzeyleri arasında fark bulunmamıştır. Katılımcıların günlük akıllı telefon kullanma süreleri ve fiziksel kapasiteleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır; ancak akıllı telefon kullananların %67.8’inin süreden bağımsız olarak fiziksel aktivite düzeyleri düşmüştür. Sonuç: Çalışmamız akıllı telefon kullanımının genç yaş grubunda fizik-sel kapasiteyi etkilemediğini, ancak ruhsal-toplumsal bir sorun olarak fiziksel inaktiviteye yol açabileceğini destekler görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon, bağımlılık, fiziksel aktivite, egzersiz kapasitesi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yıldız Erdoğanoğlu
Articles by Başak Çağla Arslan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2035
Downloaded: 376


How to Cite this Article
Pubmed Style

Erdoganoglu Y, Arslan BC, . [The effect of smartphone usage on physical capacity in young people]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 499-505. Turkish. doi:10.5455/apd.22386


Web Style

Erdoganoglu Y, Arslan BC, . [The effect of smartphone usage on physical capacity in young people]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=22386 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.22386


AMA (American Medical Association) Style

Erdoganoglu Y, Arslan BC, . [The effect of smartphone usage on physical capacity in young people]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 499-505. Turkish. doi:10.5455/apd.22386Vancouver/ICMJE Style

Erdoganoglu Y, Arslan BC, . [The effect of smartphone usage on physical capacity in young people]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 01, 2020]; 20(5): 499-505. Turkish. doi:10.5455/apd.22386Harvard Style

Erdoganoglu, Y., Arslan, . B. C. & (2019) [The effect of smartphone usage on physical capacity in young people]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (5), 499-505. Turkish. doi:10.5455/apd.22386Turabian Style

Erdoganoglu, Yildiz, Basak Cagla Arslan, and . 2019. [The effect of smartphone usage on physical capacity in young people]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 499-505. Turkish. doi:10.5455/apd.22386Chicago Style

Erdoganoglu, Yildiz, Basak Cagla Arslan, and . "[The effect of smartphone usage on physical capacity in young people]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 499-505. Turkish. doi:10.5455/apd.22386MLA (The Modern Language Association) Style

Erdoganoglu, Yildiz, Basak Cagla Arslan, and . "[The effect of smartphone usage on physical capacity in young people]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.5 (2019), 499-505. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.22386APA (American Psychological Association) Style

Erdoganoglu, Y., Arslan, . B. C. & (2019) [The effect of smartphone usage on physical capacity in young people]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 499-505. Turkish. doi:10.5455/apd.22386