ISSN 1302-6631
 

Case Report 


Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders

Sümer Öztanrıöver, Alişan Burak Yaşar, İbrahim Gündoğmuş, Fatma Dilara Altunbaş.

Abstract
It is known that past stressful life events have significant effects on the emotions, thoughts, and behaviors of individuals. Evaluation of the factors that trigger the onset of psychiatric factors revealed that negative life events and traumatic experiences have an effect on individuals. Recognition of the comorbidities of posttraumatic stress disorder (PTSD) with other psychiatric disorders has a critical role in the treatment process. Questioning the history of trauma in individuals who are diagnosed with a psychotic disorder is effective in both increasing the efficiency of drug treatment, reducing the severity of symptoms, and improving the quality of life of the patient. Literature shows that the prevalence of PTSD is significantly higher in schizophrenia patients than in the healthy population. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a psychotherapy method, which is shown to be effective in several mental disorders, particularly PTSD. In literature, there is a limited number of studies about the effectiveness of EMDR therapy in patients diagnosed with psychosis. In this case series, it has been shown that the administration of EMDR therapy reduced the positive and negative symptoms and contributed to the improvement in the functioning of the patients.

Key words: EMDR, schizophrenia, psychosis, psychotic disorder, PTSDPsikotik bozukluk hastalarında Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisinin hastalık belirtilerine ve hastaların işlevselliklerine etkisi: Olgu serisi

Ozet
Geçmişteki stresli yaşam olaylarının bireylerin duygu, düşünce ve davranışları üzerinde önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasını tetikleyen etkenler incelendiğinde, olumsuz yaşam olayları-nın ve travmatik yaşantıların bireyler üzerinde etkisinin olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) psikiyatrik bozukluklarla eş tanılarının fark edilmesi, tedavi sürecinde kritik bir öneme sahiptir. Psikotik bozukluk hastalarında da travma geçmişinin sorgulanması, hem ilaç tedavisinin etkisini artırmada, hem belirtilerin şiddetinin azaltılmasında, hem de hastanın yaşam kalitesini artırmada etkilidir. Yayınlarda, şizofreni hastalarında TSSB eş tanısı sağlıklı popülasyona göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) ise TSSB başta olmak üzere, çeşitli ruhsal bozuklukların tedavisinde faydası gösterilmiş bir psikoterapi yöntemidir. Literatürde, psikotik bozukluk hastalarında EMDR terapisinin etkinli-ğini gösteren az sayıda çalışma vardır. Bu olgu serisinde psikotik bozukluk hastalarında farmakolojik tedavinin yanı sıra, EMDR uygulanmasıyla pozitif ve negatif belirtilerde azalma sağlandığı ve hastaların işlevselliğinde iyileşmeye katkıda bulunduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: EMDR, şizofreni, psikoz, psikotik bozukluk, TSSB


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sümer Öztanrıöver
Articles by Alişan Burak Yaşar
Articles by İbrahim Gündoğmuş
Articles by Fatma Dilara Altunbaş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2072
Downloaded: 299


How to Cite this Article
Pubmed Style

Oztanriover S, Yasar AB, Gundogmus I, Altunbas FD, . [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832


Web Style

Oztanriover S, Yasar AB, Gundogmus I, Altunbas FD, . [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=20832 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.20832


AMA (American Medical Association) Style

Oztanriover S, Yasar AB, Gundogmus I, Altunbas FD, . [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832Vancouver/ICMJE Style

Oztanriover S, Yasar AB, Gundogmus I, Altunbas FD, . [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 01, 2020]; 20(5): 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832Harvard Style

Oztanriover, S. ., Yasar, A. B. ., Gundogmus, I. ., Altunbas, F. D. & (2019) [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (5), 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832Turabian Style

Oztanriover, Sumer , Alisan Burak Yasar, Ibrahim Gundogmus, Fatma Dilara Altunbas, and . 2019. [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832Chicago Style

Oztanriover, Sumer , Alisan Burak Yasar, Ibrahim Gundogmus, Fatma Dilara Altunbas, and . "[Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832MLA (The Modern Language Association) Style

Oztanriover, Sumer , Alisan Burak Yasar, Ibrahim Gundogmus, Fatma Dilara Altunbas, and . "[Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.5 (2019), 522-529. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.20832APA (American Psychological Association) Style

Oztanriover, S. ., Yasar, A. B. ., Gundogmus, I. ., Altunbas, F. D. & (2019) [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832