ISSN 1302-6631
 

Case Report 


Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders

Sümer Öztanrıöver, Alişan Burak Yaşar, İbrahim Gündoğmuş, Fatma Dilara Altunbaş.

Abstract
It is known that past stressful life events have significant effects on the emotions, thoughts, and behaviors of individuals. Evaluation of the factors that trigger the onset of psychiatric factors revealed that negative life events and traumatic experiences have an effect on individuals. Recognition of the comorbidities of posttraumatic stress disorder (PTSD) with other psychiatric disorders has a critical role in the treatment process. Questioning the history of trauma in individuals who are diagnosed with a psychotic disorder is effective in both increasing the efficiency of drug treatment, reducing the severity of symptoms, and improving the quality of life of the patient. Literature shows that the prevalence of PTSD is significantly higher in schizophrenia patients than in the healthy population. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a psychotherapy method, which is shown to be effective in several mental disorders, particularly PTSD. In literature, there is a limited number of studies about the effectiveness of EMDR therapy in patients diagnosed with psychosis. In this case series, it has been shown that the administration of EMDR therapy reduced the positive and negative symptoms and contributed to the improvement in the functioning of the patients.

Key words: EMDR, schizophrenia, psychosis, psychotic disorder, PTSDPsikotik bozukluk hastalarında Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisinin hastalık belirtilerine ve hastaların işlevselliklerine etkisi: Olgu serisi

Ozet
Geçmişteki stresli yaşam olaylarının bireylerin duygu, düşünce ve davranışları üzerinde önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasını tetikleyen etkenler incelendiğinde, olumsuz yaşam olayları-nın ve travmatik yaşantıların bireyler üzerinde etkisinin olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) psikiyatrik bozukluklarla eş tanılarının fark edilmesi, tedavi sürecinde kritik bir öneme sahiptir. Psikotik bozukluk hastalarında da travma geçmişinin sorgulanması, hem ilaç tedavisinin etkisini artırmada, hem belirtilerin şiddetinin azaltılmasında, hem de hastanın yaşam kalitesini artırmada etkilidir. Yayınlarda, şizofreni hastalarında TSSB eş tanısı sağlıklı popülasyona göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) ise TSSB başta olmak üzere, çeşitli ruhsal bozuklukların tedavisinde faydası gösterilmiş bir psikoterapi yöntemidir. Literatürde, psikotik bozukluk hastalarında EMDR terapisinin etkinli-ğini gösteren az sayıda çalışma vardır. Bu olgu serisinde psikotik bozukluk hastalarında farmakolojik tedavinin yanı sıra, EMDR uygulanmasıyla pozitif ve negatif belirtilerde azalma sağlandığı ve hastaların işlevselliğinde iyileşmeye katkıda bulunduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: EMDR, şizofreni, psikoz, psikotik bozukluk, TSSB


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sümer Öztanrıöver
Articles by Alişan Burak Yaşar
Articles by İbrahim Gündoğmuş
Articles by Fatma Dilara Altunbaş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1555
Downloaded: 218
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Oztanriover S, Yasar AB, Gundogmus I, Altunbas FD. [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832


Web Style

Oztanriover S, Yasar AB, Gundogmus I, Altunbas FD. [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=20832 [Access: November 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.20832


AMA (American Medical Association) Style

Oztanriover S, Yasar AB, Gundogmus I, Altunbas FD. [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832Vancouver/ICMJE Style

Oztanriover S, Yasar AB, Gundogmus I, Altunbas FD. [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited November 17, 2019]; 20(5): 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832Harvard Style

Oztanriover, S., Yasar, . A. B., Gundogmus, . I. & Altunbas, . F. D. (2019) [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (5), 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832Turabian Style

Oztanriover, Sumer, Alisan Burak Yasar, Ibrahim Gundogmus, and Fatma Dilara Altunbas. 2019. [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832Chicago Style

Oztanriover, Sumer, Alisan Burak Yasar, Ibrahim Gundogmus, and Fatma Dilara Altunbas. "[Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832MLA (The Modern Language Association) Style

Oztanriover, Sumer, Alisan Burak Yasar, Ibrahim Gundogmus, and Fatma Dilara Altunbas. "[Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.5 (2019), 522-529. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.20832APA (American Psychological Association) Style

Oztanriover, S., Yasar, . A. B., Gundogmus, . I. & Altunbas, . F. D. (2019) [Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on disease symptoms and functionality in patients with psychotic disorders]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 522-529. Turkish. doi:10.5455/apd.20832

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 24 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]