ISSN 1302-6631
 

Case Report 


EMDR treatment of fibromyalgia, a study of seven cases

Önder Kavakcı, Murat Semiz, Ece Kaptanoğlu, Zafer Özer.

Abstract
Objective: Fibromyalgia syndrome (FMS) is a nonarticular rheumatic disease with unknown etiology and is characterized by widespread pain, increased tenderness in some anatomical regions, increased pain sensitivity, sleep disorders, fatigue and frequently by psychological distress. Though many approaches have been tried there is no effective treatment for FMS. The relationship between FMS and psychiatric disorders is known, recently some researches point to the frequency of psychological trauma in patients with FMS. The search for treatment for chronic painful conditions has more and more focused to psychotherapeutic approaches. In this study, seven patients diagnosed were attempted to be treated with EMDR approach. Methods: 22-41years aged six women and one man diagnosed with FMS were admitted to the study. Before and after the treatment tender point count was identified and patients scored their pain levels at Visuel Analog Scale. Patients filled in Beck Depression Inventory (BDI), The Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS), Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), State-Trait Anger Scale (STAS). If the patients have reported, trauma was focused on, if they have not reported any trauma, pain was focused. Five-eight sessions of EMDR was applied to the patients. Results: After the treatment, there were statistically significant reduction in patient reported VAS, PSQI, FIQ, PDS, and BDI scores.There was signify-cant decrease in tender point counts. Though there was no change in trait anger, anger-in and anger-out subscores of STAS, the increase in anger management subscore was significant. After the treatment, none of the patients met the FMS criteria but one patient (6th patient). Conclusion: EMDR therapy was effective in the treatment of these patients with FMS.

Key words: fibromyalgia, EMDR, psychotherapy, chronic painFibromiyaljide EMDR’nin etkinliğinin araştırılması: Yedi olguyu içeren bir klinik çalışma

Ozet
Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS) etiyolojisi belli olmayan, yaygın vücut ağrıları, belirli anatomik bölgelerde duyarlılık, azalmış ağrı eşiği, uyku bozuklukları, yorgunluk ve sıklıkla ruhsal sıkıntı ile karakterize eklem dışı roma-tizmal bir hastalıktır. Çeşitli yaklaşımlar denenmesine rağmen etkili bir tedavisi yoktur. FMS ile psikiyatrik bozuk-lukların ilişkisine sıklıkla vurgu yapılmakta ve FMS hastalarında ruhsal travma yaygınlığı dikkat çekmektedir. Kronik ağrılı durumlar için tedavi arayışları giderek daha fazla psikoterapi yaklaşımlarına yönelmiştir. Bu çalış-mada FMS tanısı konan yedi hastanın EMDR yaklaşımı ile tedavisine yanıtları araştırılmıştır. Yöntem: FMS tanısı konmuş 22-41 yaşları arasındaki altı kadın ve bir erkek olgunun tedavi öncesi ve sonrasında duyarlı nokta sayıları (DNS) belirlendi, Vizüel Ağrı Skalasında (VAS) bildirdikleri ağrı düzeyleri kaydedildi. Hastalar tedavi öncesi ve sonrasında Fibromiyalji Etki Anketi (FEA), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Travma Değerlendirme Ölçeği (TDÖ), Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ), Öfke Tarzı Ölçeğini (SÖÖTÖ) doldurdu. Hastalara varsa yaşadıkları trav-malara yönelik, saptanamadı ise ağrılarına yönelik beş-sekiz seans arasında EMDR tedavisi uygulandı. Bulgular: Tedavi sonunda hastaların bildirdikleri VAS, PUKÖ, FEA, TDÖ, BDÖ puanlarında anlamlı azalma olmuştur. Fizik muayene ile DNS’de anlamlı azalma bulunmuştur. SÖÖT֒de sürekli öfke, öfke içe ve öfke dışa puanlarında anlamlı değişme olmazken; öfke kontrol puanında görülen artma anlamlıdır. Tedavi sonunda altıncı olgu dışındaki hastaların FMS ölçütlerini karşılamadığı gözlenmiştir. Sonuç: Bu hasta grubunda FMS tedavisinde EMDR tedavi-sinin etkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, EMDR, psikoterapi, kronik ağrı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Önder Kavakcı
Articles by Murat Semiz
Articles by Ece Kaptanoğlu
Articles by Zafer Özer
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5890
Downloaded: 960
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Onder Kavakci, Murat Semiz, Ece Kaptanoglu, Zafer Ozer. [EMDR treatment of fibromyalgia, a study of seven cases]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2012; 13(1): 75-81. Turkish.


Web Style

Onder Kavakci, Murat Semiz, Ece Kaptanoglu, Zafer Ozer. [EMDR treatment of fibromyalgia, a study of seven cases]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=16418 [Access: March 19, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Onder Kavakci, Murat Semiz, Ece Kaptanoglu, Zafer Ozer. [EMDR treatment of fibromyalgia, a study of seven cases]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2012; 13(1): 75-81. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Onder Kavakci, Murat Semiz, Ece Kaptanoglu, Zafer Ozer. [EMDR treatment of fibromyalgia, a study of seven cases]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2012), [cited March 19, 2019]; 13(1): 75-81. Turkish.Harvard Style

Onder Kavakci, Murat Semiz, Ece Kaptanoglu, Zafer Ozer (2012) [EMDR treatment of fibromyalgia, a study of seven cases]. Anadolu Psikiyatri Derg, 13 (1), 75-81. Turkish.Turabian Style

Onder Kavakci, Murat Semiz, Ece Kaptanoglu, Zafer Ozer. 2012. [EMDR treatment of fibromyalgia, a study of seven cases]. Anatolian Journal of Psychiatry, 13 (1), 75-81. Turkish.Chicago Style

Onder Kavakci, Murat Semiz, Ece Kaptanoglu, Zafer Ozer. "[EMDR treatment of fibromyalgia, a study of seven cases]." Anatolian Journal of Psychiatry 13 (2012), 75-81. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Onder Kavakci, Murat Semiz, Ece Kaptanoglu, Zafer Ozer. "[EMDR treatment of fibromyalgia, a study of seven cases]." Anatolian Journal of Psychiatry 13.1 (2012), 75-81. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Onder Kavakci, Murat Semiz, Ece Kaptanoglu, Zafer Ozer (2012) [EMDR treatment of fibromyalgia, a study of seven cases]. Anatolian Journal of Psychiatry, 13 (1), 75-81. Turkish.

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]