ISSN 1302-6631
 

Original Research 


Self-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder

Mustafa Yıldız, Eylem Özten, Sibel Işık, İlker Özyıldırım, Deniz Karayün, Cem Cerit, Alp Üçok.

Abstract
Objective: The aims of this study were to assess stigma to others and self-stigma among outpatients with schizo-phrenia, their relatives, and patients with major depressive disorder and to examine the factors related to the stigmatization. Methods: Using the Self-Stigma Assessment Scale, 167 patients with schizophrenia, 45 relatives of the patients with schizophrenia and 86 patients with major depressive disorder were evaluated. The correlation between stigmatization to others and self-stigmatization and severity of illness, duration of illness, and demo-graphic characteristics were further examined for each group. Illness severity was evaluated using the clinical global impression scale. Results: There was a statistically significant difference between patients with schizo-phrenia and patients with major depressive disorder (MDD) with respect to stigmatization to others and self-stig-matization. Stigmatization to others was found to be higher in patients’ relatives. Although there were no corre-lation between stigmatization and demographic and clinical characteristics among patients with schizophrenia and their relatives, there was a positive correlation between severity of illness and stigmatization to others and self-stigmatization among patients with MDD. There was also a positive correlation between the level of education and self-stigmatization among patients with MDD. Conclusion: Disabling nature of the illness and negative public atti- tudes to the patients might be causative factors for self-stigmatization in schizophrenia. Clinicians should take the stigmatization to others and self-stigmatization which could be seen both patients and their relatives into con-sideration when treating patients with schizophrenia and their relatives in order to prevent negative consequences of the stigma.

Key words: stigma, self-stigma, schizophrenia, family members, major depressive disorder, patients-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder

Ozet
Amaç: Şizofreni hastalarında, şizofreni hastalarının ailelerinde ve majör depresif bozukluk (MDB) hastalarındaki başkalarını ve kendini damgalamayı değerlendirmek ve damgalama ile ilişkili etkenleri incelemektir. Yöntem: Kendini Damgalamayı Değerlendirme Ölçeği kullanılarak 167 şizofreni hastası, 86 MDB hastası ve 45 şizofreni hastasının yakınıyla görüşüldü. Başkalarını ve kendini damgalama ile hastalığın şiddeti, hastalığın süresi ve nüfus özellikleri arasındaki ilişkiler her grup için çözümlendi. Hastalık şiddeti Klinik Genel İzlenim Ölçeği ile değerlen-dirildi. Bulgular: Başkalarını damgalama ve kendini damgalama açısından şizofreni hastaları ile MDB hastaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark saptandı. Şizofreni hastalarının ailelerinde başkalarını damgala-ma yüksek oranda saptandı. Şizofreni hastaları ve hasta yakınlarında kendini ve başkalarını damgalama puanları ile sosyodemografik, nüfus ve klinik özellikler arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken, MDB hastalarında klinik durumun şiddeti ile başkalarını ve kendini damgalama puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptandı. MDB hastalarında kendini damgalama ile eğitim düzeyi arasında pozitif bir ilişki saptandı. Tartışma: Şizofreninin yeti yitimiyle giden doğası ve olumsuz toplumsal tutumlar, şizofreni hastalarında kendini damgalamada nedensel bir rol oynayabilir. Damgalamanın olumsuz sonuçlarını önlemek için klinisyenler hastaları ve aileleri tedavi eder-ken hastalarda ve ailelerde de görülebilen başkalarını ve kendini damgalamayı dikkate almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Damgalama, kendini damgalama, şizofreni, aileler, majör depresif bozukluk, hastalar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mustafa Yıldız
Articles by Eylem Özten
Articles by Sibel Işık
Articles by İlker Özyıldırım
Articles by Deniz Karayün
Articles by Cem Cerit
Articles by Alp Üçok
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 6801
Downloaded: 1257
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Mustafa Yildiz, Eylem Ozten, Sibel Isik, Ilker Ozyildirim, Deniz Karayun, Cem Cerit, Alp Ucok. [Self-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2012; 13(1): 1-7. Turkish.


Web Style

Mustafa Yildiz, Eylem Ozten, Sibel Isik, Ilker Ozyildirim, Deniz Karayun, Cem Cerit, Alp Ucok. [Self-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=16407 [Access: March 19, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Mustafa Yildiz, Eylem Ozten, Sibel Isik, Ilker Ozyildirim, Deniz Karayun, Cem Cerit, Alp Ucok. [Self-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2012; 13(1): 1-7. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Mustafa Yildiz, Eylem Ozten, Sibel Isik, Ilker Ozyildirim, Deniz Karayun, Cem Cerit, Alp Ucok. [Self-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2012), [cited March 19, 2019]; 13(1): 1-7. Turkish.Harvard Style

Mustafa Yildiz, Eylem Ozten, Sibel Isik, Ilker Ozyildirim, Deniz Karayun, Cem Cerit, Alp Ucok (2012) [Self-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg, 13 (1), 1-7. Turkish.Turabian Style

Mustafa Yildiz, Eylem Ozten, Sibel Isik, Ilker Ozyildirim, Deniz Karayun, Cem Cerit, Alp Ucok. 2012. [Self-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 13 (1), 1-7. Turkish.Chicago Style

Mustafa Yildiz, Eylem Ozten, Sibel Isik, Ilker Ozyildirim, Deniz Karayun, Cem Cerit, Alp Ucok. "[Self-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 13 (2012), 1-7. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Mustafa Yildiz, Eylem Ozten, Sibel Isik, Ilker Ozyildirim, Deniz Karayun, Cem Cerit, Alp Ucok. "[Self-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 13.1 (2012), 1-7. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Mustafa Yildiz, Eylem Ozten, Sibel Isik, Ilker Ozyildirim, Deniz Karayun, Cem Cerit, Alp Ucok (2012) [Self-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 13 (1), 1-7. Turkish.

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]