ISSN 1302-6631
 

Review Article 


Are online researches scientific?

Orhan Doğan.

Abstract
This article is related to the use of internet in the scientific research process. The number of online researches have rapidly increased depending on technological developments and widely used internet. Online researches have some advantage, such as spending time, financial situation. Selection bias, volunteer effect, and generalization of results are important disadvantages of online researches. The most problem is the selection of sample. Because internet sample is not representative of the general population, it has not external validity. This situation is stated as ‘sampling error’. The basic principles for ethical problems are not determined. In this article, the advantages and disadvantages of online researches are reviewed. Because the sampling error is an important problem and not resolved yet, it is to say difficult that online researches are appropriate to scientific methods. (Anatolian Journal of Psychiatry 2020; 21(6):656-661)

Key words: scientific methods, online researches, selection bias, external validity, sampleÇevrimiçi araştırmalar bilimsel midir?

Ozet
Bu yazı bilimsel araştırma sürecinde internetin kullanılmasıyla ilgilidir. Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygın-laşmasıyla çevrimiçi araştırma sayısı hızla artmaktadır. Çevrimiçi araştırmalar zaman ve para açısından daha ekonomiktir, bazı avantajları vardır. Çevrimiçi araştırmalarda görülen seçim yanlılığı, gönüllü etkisi, sonuçların genellenmesi sorunu önemli dezavantajlarıdır. En önemli sorun örneklem seçimidir. Örneklem evreni temsil etme-diği için dış geçerliliği yoktur. Bu durum örneklem hatası olarak belirtilmiştir. Etik sorunlar için temel ilkeler belirlen-memiştir. Bu yazıda çevrimiçi araştırmaların avantajları ve dezavantajları gözden geçirilmiştir. Örnekleme hatası önemli bir sorun olduğu ve çözümlenemediği için, çevrimiçi araştırmaların bilimsel yönteme uygun olduğunu söyle-mek güçtür

Anahtar Kelimeler: Bilimsel yöntem, çevrimiçi araştırmalar, seçim yanlılığı, dış geçerlilik, örneklem


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Orhan Doğan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Orhan Dogan. [Are online researches scientific?]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 656-661. Turkish. doi:10.5455/apd.210613


Web Style

Orhan Dogan. [Are online researches scientific?]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=16380 [Access: November 18, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.210613


AMA (American Medical Association) Style

Orhan Dogan. [Are online researches scientific?]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 656-661. Turkish. doi:10.5455/apd.210613Vancouver/ICMJE Style

Orhan Dogan. [Are online researches scientific?]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited November 18, 2020]; 21(6): 656-661. Turkish. doi:10.5455/apd.210613Harvard Style

Orhan Dogan (2020) [Are online researches scientific?]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (6), 656-661. Turkish. doi:10.5455/apd.210613Turabian Style

Orhan Dogan. 2020. [Are online researches scientific?]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 656-661. Turkish. doi:10.5455/apd.210613Chicago Style

Orhan Dogan. "[Are online researches scientific?]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 656-661. Turkish. doi:10.5455/apd.210613MLA (The Modern Language Association) Style

Orhan Dogan. "[Are online researches scientific?]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.6 (2020), 656-661. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.210613APA (American Psychological Association) Style

Orhan Dogan (2020) [Are online researches scientific?]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 656-661. Turkish. doi:10.5455/apd.210613