ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus

Ebru Çakıcı, Mehmet Çakıcı, Ayhan Eş, Deniz Ergün.

Abstract
Objective: As the age starting using drugs decrease and drug use among young people increase, the prevention programs start to focus on young people who has become most important risk group. The purpose of this study is to determine the characteristics and risk factors for cigarette, alcohol and other psychoactive drug (OPD) use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Methods: A survey was administered to 1323 university students randomly chosen. The questionaire was designed to obtain data about socio-demographic characteristics of the students, the frequency of their cigarette-alcohol and OPD use and beliefs and attitudes of the students about substance use. Results: 398 (30.3%) of the students were from TRNC, 824 (62.7%) from Turkey and 92 (7.0%) from other countries. The life-time use of cigarette was 69.5% and boys smoked more than girls. Students from Turkey smoked cigarette significantly more often. Life-time use of any alcoholic beverages was 81.0% and the students from TRNC used alcohol significantly more than others. Life-time use of any illicit drug was 10.9% and the ratio was higher for boys. Life-time use of cigarette and life-time use of OPD and gender (being male) were found to be positively associated with the tendency to use illicit drugs. Conclusion: Repeating prevalence studies for substance use among university students at certain intervals will be helpful to follow the changes of substance use rates and determine the substances mostly preferred so that prevention programs can be planned more efficiently.


ÖZET

(Anadolu Psikiyatri Derg 2014; 15:108-115)

Anahtar sözcükler:
içme oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Yaşam boyu herhangi bir alkollü içecek kullanımı %81.0’dı ve KKTC’li öğrenciler diğerlerine

Key words: psychoactive drugs, university students, risk factors, Turkish Republic of Northern CyprusKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversite öğrencileri arasında madde kullanım yaygınlıkları ve risk etkenleri

Ozet
Amaç: Madde kullanımına başlama yaşı düştüğü ve gençler arasında madde kullanımı arttığı için, önleme programları önemli bir risk grubu haline gelen gençler üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, KKTC’deki üniversite öğrencileri arasında sigara, alkol ve diğer psikoaktif madde (DPM) kullanımının özelliklerini ve ilgili risk etkenlerini belirlemektir. Yöntem: Rastgele seçilmiş 1323 üniversite öğrencisine anket uygulanmıştır. Soru formu öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, sigara, alkol ve DPM kullanım sıklığı ve öğrencilerin madde kullanımı ile ilgili inanç ve tutumlarıyla ilgili bilgi toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Sonuçlar: Öğrencilerin 398’ü (%30.3) KKTC, 824’ü (%62.7) Türkiye ve 92’si (%7.0) diğer ülkelerdendi. Yaşam boyu sigara içme oranı %69.5’ti ve erkekler kızlara göre daha sık sigara içiyordu. Türkiye’den gelen öğrenciler arasında sigara içme oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Yaşam boyu herhangi bir alkollü içecek kullanımı %81.0’dı ve KKTC’li öğrenciler diğerlerine göre anlamlı olarak daha yüksek oranda alkol kullanmaktaydı. Yaşam boyu herhangi bir yasa dışı madde kulla-nımı %10.9’du ve erkekler arasında bu oran daha yüksekti. Yaşam boyu sigara içme, erkek olmak ve yaşam boyu DPM kullanımı yasa dışı madde kullanımını yordayıcı etkenler olarak bulunmuştur. Tartışma: Belli aralık-larla üniversite öğrencileri arasında madde kullanım yaygınlık çalışmalarını yinelemek madde kullanım oranların-daki değişimin izlenmesi ve en çok kullanılan maddelerin saptanmasında faydalı olabilir, bu da önleme program-larının daha etkin biçimde planlanmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Psikoaktif maddeler, üniversite öğrencileri, risk faktörleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ebru Çakıcı
Articles by Mehmet Çakıcı
Articles by Ayhan Eş
Articles by Deniz Ergün
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5179
Downloaded: 1693
Cited: 0


REFERENCES
-

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ebru Cakici, Mehmet Cakici, Ayhan Es, Deniz Ergun. [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227


Web Style

Ebru Cakici, Mehmet Cakici, Ayhan Es, Deniz Ergun. [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=157227 [Access: June 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.157227


AMA (American Medical Association) Style

Ebru Cakici, Mehmet Cakici, Ayhan Es, Deniz Ergun. [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227Vancouver/ICMJE Style

Ebru Cakici, Mehmet Cakici, Ayhan Es, Deniz Ergun. [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2014), [cited June 24, 2019]; 15(2): 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227Harvard Style

Ebru Cakici, Mehmet Cakici, Ayhan Es, Deniz Ergun (2014) [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. Anadolu Psikiyatri Derg, 15 (2), 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227Turabian Style

Ebru Cakici, Mehmet Cakici, Ayhan Es, Deniz Ergun. 2014. [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (2), 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227Chicago Style

Ebru Cakici, Mehmet Cakici, Ayhan Es, Deniz Ergun. "[The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]." Anatolian Journal of Psychiatry 15 (2014), 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227MLA (The Modern Language Association) Style

Ebru Cakici, Mehmet Cakici, Ayhan Es, Deniz Ergun. "[The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]." Anatolian Journal of Psychiatry 15.2 (2014), 108-115. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.157227APA (American Psychological Association) Style

Ebru Cakici, Mehmet Cakici, Ayhan Es, Deniz Ergun (2014) [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (2), 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]