ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) Open Access


The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus

Ebru Çakıcı, Mehmet Çakıcı, Ayhan Eş, Deniz Ergün.

Abstract
Objective: As the age starting using drugs decrease and drug use among young people increase, the prevention programs start to focus on young people who has become most important risk group. The purpose of this study is to determine the characteristics and risk factors for cigarette, alcohol and other psychoactive drug (OPD) use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Methods: A survey was administered to 1323 university students randomly chosen. The questionaire was designed to obtain data about socio-demographic characteristics of the students, the frequency of their cigarette-alcohol and OPD use and beliefs and attitudes of the students about substance use. Results: 398 (30.3%) of the students were from TRNC, 824 (62.7%) from Turkey and 92 (7.0%) from other countries. The life-time use of cigarette was 69.5% and boys smoked more than girls. Students from Turkey smoked cigarette significantly more often. Life-time use of any alcoholic beverages was 81.0% and the students from TRNC used alcohol significantly more than others. Life-time use of any illicit drug was 10.9% and the ratio was higher for boys. Life-time use of cigarette and life-time use of OPD and gender (being male) were found to be positively associated with the tendency to use illicit drugs. Conclusion: Repeating prevalence studies for substance use among university students at certain intervals will be helpful to follow the changes of substance use rates and determine the substances mostly preferred so that prevention programs can be planned more efficiently.


ÖZET

(Anadolu Psikiyatri Derg 2014; 15:108-115)

Anahtar sözcükler:
içme oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Yaşam boyu herhangi bir alkollü içecek kullanımı %81.0’dı ve KKTC’li öğrenciler diğerlerine

Key words: psychoactive drugs, university students, risk factors, Turkish Republic of Northern CyprusKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversite öğrencileri arasında madde kullanım yaygınlıkları ve risk etkenleri

Özet
Amaç: Madde kullanımına başlama yaşı düştüğü ve gençler arasında madde kullanımı arttığı için, önleme programları önemli bir risk grubu haline gelen gençler üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, KKTC’deki üniversite öğrencileri arasında sigara, alkol ve diğer psikoaktif madde (DPM) kullanımının özelliklerini ve ilgili risk etkenlerini belirlemektir. Yöntem: Rastgele seçilmiş 1323 üniversite öğrencisine anket uygulanmıştır. Soru formu öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, sigara, alkol ve DPM kullanım sıklığı ve öğrencilerin madde kullanımı ile ilgili inanç ve tutumlarıyla ilgili bilgi toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Sonuçlar: Öğrencilerin 398’ü (%30.3) KKTC, 824’ü (%62.7) Türkiye ve 92’si (%7.0) diğer ülkelerdendi. Yaşam boyu sigara içme oranı %69.5’ti ve erkekler kızlara göre daha sık sigara içiyordu. Türkiye’den gelen öğrenciler arasında sigara içme oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Yaşam boyu herhangi bir alkollü içecek kullanımı %81.0’dı ve KKTC’li öğrenciler diğerlerine göre anlamlı olarak daha yüksek oranda alkol kullanmaktaydı. Yaşam boyu herhangi bir yasa dışı madde kulla-nımı %10.9’du ve erkekler arasında bu oran daha yüksekti. Yaşam boyu sigara içme, erkek olmak ve yaşam boyu DPM kullanımı yasa dışı madde kullanımını yordayıcı etkenler olarak bulunmuştur. Tartışma: Belli aralık-larla üniversite öğrencileri arasında madde kullanım yaygınlık çalışmalarını yinelemek madde kullanım oranların-daki değişimin izlenmesi ve en çok kullanılan maddelerin saptanmasında faydalı olabilir, bu da önleme program-larının daha etkin biçimde planlanmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Psikoaktif maddeler, üniversite öğrencileri, risk faktörleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Ebru Çakıcı
Articles by Mehmet Çakıcı
Articles by Ayhan Eş
Articles by Deniz Ergün
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3022
Downloaded: 686
Cited: 0

REFERENCES
-

How to Cite this Article
Pubmed Style

Cakici E, Cakici M, Es A, Ergun D. [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227


Web Style

Cakici E, Cakici M, Es A, Ergun D. [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=157227 [Access: February 22, 2018]. Turkish. doi:10.5455/apd.157227


AMA (American Medical Association) Style

Cakici E, Cakici M, Es A, Ergun D. [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227Vancouver/ICMJE Style

Cakici E, Cakici M, Es A, Ergun D. [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2014), [cited February 22, 2018]; 15(2): 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227Harvard Style

Cakici, E., Cakici, M., Es, A. & Ergun, D. (2014) [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. Anadolu Psikiyatri Derg, 15 (2), 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227Turabian Style

Cakici, Ebru, Mehmet Cakici, Ayhan Es, and Deniz Ergun. 2014. [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (2), 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227Chicago Style

Cakici, Ebru, Mehmet Cakici, Ayhan Es, and Deniz Ergun. "[The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]." Anatolian Journal of Psychiatry 15 (2014), 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227MLA (The Modern Language Association) Style

Cakici, Ebru, Mehmet Cakici, Ayhan Es, and Deniz Ergun. "[The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]." Anatolian Journal of Psychiatry 15.2 (2014), 108-115. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.157227APA (American Psychological Association) Style

Cakici, E., Cakici, M., Es, A. & Ergun, D. (2014) [The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (2), 108-115. Turkish. doi:10.5455/apd.157227

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Most Downloaded
 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • The influence of temperament and character dimensions on marital satisfaction [Turkish]
  Makbule Kansız, Haluk Arkar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 24-29
  » Abstract

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Self-stigmatization among patients with schizophrenia, their relatives and patients with major depressive disorder [Turkish]
  Mustafa Yıldız, Eylem Özten, Sibel Işık, İlker Özyıldırım, Deniz Karayün, Cem Cerit, Alp Üçok
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2012; 13(1): 1-7
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Internet addiction in adolescence period: its relations with identity style and ruminative exploration [Turkish]
  Ümit Morsünbül
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.43504
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Peripheral edema associated with mirtazapine: A case report [Turkish]
  Birmay Çam, Hüseyin Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 84-86
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35963
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583
  Cited : 2 times [Click to see citing articles]