ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The influence of substance use disorder comorbidity on the treatment response of inpatient adolescents with the diagnosis of first episode psychosis

Tuğba Eseroğlu, Özhan Yalçın, Ali Güven Kılıçoğlu, Gül Karaçetin.

Abstract
Objective: The comorbidity of substance use disorders (SUD) in psychotic disorders are common. In this study, it was aimed to investigate whether there was any difference in treatment choice, duration and treatment benefit in adolescents with first episode psychosis (FEP) diagnosis in the presence of SUD comorbidity. Methods: The study included 56 people aged between 14-18 years who were diagnosed with IAP and hospitalized. The sociodemog-raphic data form was completed by interviewing all the patients and their families. Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), Clinical Global Impression Scale (CGI) and Young Mania Rating Scale were used. After the interview, patients were divided into two groups, one at the lifetime and/or cur-rently being diagnosed with SUD (26 patients) and not (30 patients). Results: In the SUD comorbid group the most frequent used substances were determined as synthetic cannabinoids (46.2%) and cannabis (23.1%). Olanzapine, biperiden and benzodiazepines were more common used in the IAP group, and risperidone was more preferred in the comorbid group. The duration of hospitalization were similar. When the scale scores in the entry and discharge were compared, higher scores were found in the PANNS positive subscale scores in the comorbid group. There was no difference between the two groups when the improvement rates between the entry and discharge scale scores were compared. Conclusion: Studies on the frequency of psychoactive substances use in psychotic disor-ders are common, but our data on the effect of its on the treatment process are quite limited, especially during adolescent age. In our study, in the presence of SUD comorbidity although there are no differences in the duration of treatment and benefit from the treatment, larger samples and follow-up studies are needed.

Key words: first episode pyschosis, substance use disorder, adolescent, treatment responseİlk atak psikoz tanısıyla yatarak tedavi gören ergen hastalarda madde kullanım bozukluğu eş tanısının tedavi yanıtı üzerine etkisi

Ozet
Amaç: Psikotik bozukluklarda madde kullanım bozukluğu (MKB) eş tanısı sıktır. Bu çalışmada MKB eş tanısı olan ilk atak psikoz (İAP) tanısıyla yatarak tedavi gören ergenlerde tedavi seçiminde, süresinde ve tedaviden görülen faydada farklılık olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamıza İAP tanısı konmuş ve yatarak tedavi gören 14-18 yaşları arasındaki 56 ergen alınmıştır. Tüm ergenler ve aileleri ile görüşülerek Sosyodemografik Veri Formu doldurulmuştur. Servise yatışta ve taburculuk öncesinde Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PNSÖ), Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (KPDÖ), Klinik Global İzlenim Ölçeği (KGİ) ve gerek görülen ergenlerde Young Mani Derecelendirme Ölçeği doldurulmuştur. Görüşme sonrasında hastalar yaşamının bir döneminde ve/veya şu anda MKB eş tanısı konanlar (26 kişi) ve konmayanlar (30 kişi) olarak iki gruba ayrılmıştır. Sonuçlar: MKB eş tanısı olan grupta en sık tercih edilen maddeler sentetik kannabinoidler (%46.2) ve esrar (%23.1) olarak saptanmıştır. İAP grubunda olanzapin, biperiden ve benzodiyazepinler; MKB eş tanısı olan grupta ise risperidon daha sık tercih edilmiş, diğer antipsikotiklerin, duygudurum düzenleyicilerin ve bornaprinin kullanımında iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Serviste yatış süreleri benzer bulunmuştur. Giriş ve çıkış ölçek puanları karşılaştırıldığında, MKB eş tanılı grupta çıkış PNSÖ pozitif alt ölçek puanlarında daha yüksek puanlar saptanmıştır. Giriş ve çıkış ölçek puanları arasındaki düzelme oranlarında iki grup arasında fark yoktur. Tartışma: Psikoaktif maddelerin psikotik bozukluklardaki sıklığıyla ilgili çalışmalar sıktır, ancak tedavi sürecine etkisiyle ilgili olarak özellikle ergen yaş döneminde verilerimiz sınırlıdır. Bizim çalışmamızda MKB eş tanısı varlığında tedavi süresi ve tedaviden görülen faydada bir farklılık bulunmamakla birlikte, konuyla ilgili daha geniş örneklemli ve izleme çalış-malarına gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: ilk atak psikoz, madde kullanım bozukluğu, ergen, tedavi yanıtı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Tuğba Eseroğlu
Articles by Özhan Yalçın
Articles by Ali Güven Kılıçoğlu
Articles by Gül Karaçetin
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1307
Downloaded: 203
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Eseroglu T, Yalcin O, Kilicoglu AG, Karacetin G. [The influence of substance use disorder comorbidity on the treatment response of inpatient adolescents with the diagnosis of first episode psychosis]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 385-394. Turkish. doi:10.5455/apd.15238


Web Style

Eseroglu T, Yalcin O, Kilicoglu AG, Karacetin G. [The influence of substance use disorder comorbidity on the treatment response of inpatient adolescents with the diagnosis of first episode psychosis]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=15238 [Access: September 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.15238


AMA (American Medical Association) Style

Eseroglu T, Yalcin O, Kilicoglu AG, Karacetin G. [The influence of substance use disorder comorbidity on the treatment response of inpatient adolescents with the diagnosis of first episode psychosis]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 385-394. Turkish. doi:10.5455/apd.15238Vancouver/ICMJE Style

Eseroglu T, Yalcin O, Kilicoglu AG, Karacetin G. [The influence of substance use disorder comorbidity on the treatment response of inpatient adolescents with the diagnosis of first episode psychosis]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited September 19, 2019]; 20(4): 385-394. Turkish. doi:10.5455/apd.15238Harvard Style

Eseroglu, T., Yalcin, . O., Kilicoglu, . A. G. & Karacetin, . G. (2019) [The influence of substance use disorder comorbidity on the treatment response of inpatient adolescents with the diagnosis of first episode psychosis]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (4), 385-394. Turkish. doi:10.5455/apd.15238Turabian Style

Eseroglu, Tugba, Ozhan Yalcin, Ali Guven Kilicoglu, and Gul Karacetin. 2019. [The influence of substance use disorder comorbidity on the treatment response of inpatient adolescents with the diagnosis of first episode psychosis]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 385-394. Turkish. doi:10.5455/apd.15238Chicago Style

Eseroglu, Tugba, Ozhan Yalcin, Ali Guven Kilicoglu, and Gul Karacetin. "[The influence of substance use disorder comorbidity on the treatment response of inpatient adolescents with the diagnosis of first episode psychosis]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 385-394. Turkish. doi:10.5455/apd.15238MLA (The Modern Language Association) Style

Eseroglu, Tugba, Ozhan Yalcin, Ali Guven Kilicoglu, and Gul Karacetin. "[The influence of substance use disorder comorbidity on the treatment response of inpatient adolescents with the diagnosis of first episode psychosis]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.4 (2019), 385-394. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.15238APA (American Psychological Association) Style

Eseroglu, T., Yalcin, . O., Kilicoglu, . A. G. & Karacetin, . G. (2019) [The influence of substance use disorder comorbidity on the treatment response of inpatient adolescents with the diagnosis of first episode psychosis]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 385-394. Turkish. doi:10.5455/apd.15238

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]