ISSN 1302-6631
 

Case Report 


Acute urticaria associated with paroxetine

Taha Tuman, Onur Hurşitoğlu.

Abstract
Paroxetine is a well-tolerated drug used in the treatment of many psychiatric disorders. In this case report, we present a 31-year old female patient with major depression who developed acute urticaria during paroxetine therapy. Our patient’s laboratory examinations were normal and she had no history of urticaria or other skin reactions. She also had no family history of urticaria or other skin reactions. Dermatological reactions with paroxetine are rarely seen. Most of them are eczematous and benign lesions. As in our case, urticaria is a rare dermatologic reaction with paroxetine.

Key words: paroxetine, urticaria, dermatologic side effectParoksetin ile ilişkili akut ürtiker

Ozet
Paroksetin, birçok psikiyatrik bozukluğun tedavisinde kullanılan ve iyi tolere edilen bir ilaçtır. Bu yazıda paroksetin kullanımı sırasında akut ürtiker gelişen majör depresyonlu 31 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Hastamızın laboratuvar tetkikleri normaldi. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde ürtiker veya diğer cilt reaksiyonları öyküsü yoktu. Paroksetin ile dermatolojik reaksiyonlar nadiren görülür. Çoğu egzematöz ve iyi huylu lezyonlardır. Bizim olgumuz-da olduğu gibi, ürtiker paroksetin ile nadir görülen bir dermatolojik reaksiyondur.

Anahtar Kelimeler: paroksetin, ürtiker, dermatolojik yan etki


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Taha Tuman
Articles by Onur Hurşitoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Tuman T, Hursitoglu O. Acute urticaria associated with paroxetine. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 662-664. doi:10.5455/apd.104870


Web Style

Tuman T, Hursitoglu O. Acute urticaria associated with paroxetine. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=104870 [Access: November 18, 2020]. doi:10.5455/apd.104870


AMA (American Medical Association) Style

Tuman T, Hursitoglu O. Acute urticaria associated with paroxetine. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 662-664. doi:10.5455/apd.104870Vancouver/ICMJE Style

Tuman T, Hursitoglu O. Acute urticaria associated with paroxetine. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited November 18, 2020]; 21(6): 662-664. doi:10.5455/apd.104870Harvard Style

Tuman, T. & Hursitoglu, . O. (2020) Acute urticaria associated with paroxetine. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (6), 662-664. doi:10.5455/apd.104870Turabian Style

Tuman, Taha, and Onur Hursitoglu. 2020. Acute urticaria associated with paroxetine. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 662-664. doi:10.5455/apd.104870Chicago Style

Tuman, Taha, and Onur Hursitoglu. "Acute urticaria associated with paroxetine." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 662-664. doi:10.5455/apd.104870MLA (The Modern Language Association) Style

Tuman, Taha, and Onur Hursitoglu. "Acute urticaria associated with paroxetine." Anatolian Journal of Psychiatry 21.6 (2020), 662-664. Print. doi:10.5455/apd.104870APA (American Psychological Association) Style

Tuman, T. & Hursitoglu, . O. (2020) Acute urticaria associated with paroxetine. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 662-664. doi:10.5455/apd.104870